Bài Kiểm Tra IQ Miễn Phí – Test IQ Free 2021

  • Số câu hỏi: 30 câu
  • Thời gian làm bài: Không giới hạn thời gian
  • Hình thức: Trắc nghiệm bằng hình ảnh

BẮT ĐẦU

1. Điền hình còn thiếu vào ô cuối cùng

 
 
 
 
 
 

2. Điền hình còn thiếu vào ?

 
 
 
 
 
 

3. Chọn hình còn thiếu

 
 
 
 
 
 

4. Điền vào chỗ trống

 
 
 
 
 
 
 
 

5.  

Có bao nhiêu hình tam giác ?

 
 
 
 

6. Có bao nhiêu hình vuông?

 
 
 
 

7. Chọn đáp án đúng

1

 
 
 
 

8. Chọn đáp án đúng

 
 
 
 

9. Điền 1 hình vào ô ” ? “

 
 
 
 

10. Điền hình còn thiếu vào ô trống:

 
 
 
 
 
 

11. Điền một hình vào chỗ ” ? “

 
 
 
 

12. Nếu hai ô hình đầu tiên hợp với nhau để tạo thành hình thứ 3 theo hàng ngang và cả dọc, các ký hiệu giống nhau sẽ triệt tiêu nhau khi kết hợp. Cẩu hỏi: có 1 ô hình trên không đúng và phải thay thế bằng ô hình nào dưới đây?

Đáp án:

 
 
 
 

13. Điền hình còn thiếu vào ô ” ? “

 
 
 
 
 
 
 
 

14. Điền vào dấu ” ? ” 

 
 
 
 

15.  

Điền hình còn thiếu vào ô trống

 
 
 
 
 
 
 
 

16. Điền hình còn thiếu vào ô trống

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Điền hình còn thiếu vào chỗ trống

 
 
 
 

18. Khi gập hình trên lại để tạo thành một hình hộp thì tạo ra hình nào trong các hình bên dưới?

Đáp án:

 
 
 
 
 

19. Điền Vào Các Ô Có Dấu ” ? “

 
 
 
 

20.  

Chọn đáp án đúng

 
 
 
 

21. Con số tiếp theo trong dãy số là bao nhiêu?

 
 
 
 

22. Cho chuỗi số sau:       15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33

 
 
 
 

23.

Hiện nay A gấp 3 lần tuổi B, sau 10 năm nữa B sẽ bằng phân nửa tuổi A. Vậy hiện nay tuổi của A là bao nhiêu?

 
 
 
 

24. Linh ra khỏi nhà với 90.000 đồng trong. cô tiêu hết 1/3 số tiền ở siêu thị và tiếp tục chi 1/3 số tiền còn lại ở tạp hóa gần nhà. Về nhà thì Linh còn bao nhiêu tiền?

 
 
 
 

25. Ký tự tiếp theo trong dãy sau đây là ký tự nào: A…C…F…J…O…?

 
 
 
 

26.  

 
 
 
 
 

27. Điền hình còn thiếu vào ô ” ? “

Câu hỏi test iq 33

 
 
 
 
 
 

28. Câu hỏi test iq 32

 
 
 
 
 
 

29. Điền hình còn thiếu vào ô “?”

Câu hỏi test iq 35

 
 
 
 
 
 
 
 

30.

 
 
 
 
 

31. Cuối cùng: Tuổi của bạn (Yếu tố quan trọng để đánh giá chỉ số IQ)

 
 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 31