Để giúp các bạn nắm được cơ bản nhất về cấu trúc đề thi JLPT , nhận biết các dạng bài, số lượng câu hỏi xuất hiện trong đề thi, yêu cầu của đề thi là gì ?Từ đó, bạn ôn luyện hiệu quả hơn cho kỳ thi JLPT, hiểu đúng yêu cầu của câu hỏi, nắm vững cấu trúc đề thi để tự tin phân bổ thời gian làm bài thi hiệu quả.

1. Cấu trúc đề thi JLPT N5 

N5 được chia thành 3 phần

  1. Từ Vựng (25p)
  2. Ngữ Pháp Và Đọc Hiểu(50p)
  3. Nghe(30p)
cấu trúc đề thi n5
cấu trúc đề thi n5

2. Cấu trúc đề thi JLPT N4 

N4 được chia thành 3 phần

  1. Từ Vựng (30p)
  2. Ngữ Pháp Và Đọc Hiểu(60p)
  3. Nghe(35p)
cấu trúc đề thi n4
cấu trúc đề thi n4

3.Cấu trúc đề thi JLPT N3 

Độ khó tăng lên bắt đầu từ kỳ thi N3. Đây là cấp độ cuối cùng mà bài kiểm tra được chia thành 3 phần riêng biệt với 2 lần nghỉ giữa các phần.

Phần đọc sẽ yêu cầu bạn suy nghĩ logic hơn và bạn nên đọc và trả lời các câu hỏi với tốc độ tốt, bạn không cần phải phá kỷ lục, chỉ cần giữ đúng lịch trình cho mỗi cuộc thi.

Bạn vẫn sẽ có 30 phút cho từ vựng và 10 phút nữa cho phần đọc và ngữ pháp, vì vậy bài kiểm tra này sẽ kéo dài 70 phút. Từ vựng: 30 phút, kiểm tra 4 phút (kiểm tra 26 phút.)

Xem ngay ☞  Tổng Hợp 170 Từ Kanji N4 Cùng Cách Học Hiệu Quả Nhất
cấu trúc đề thi n3
cấu trúc đề thi n3

4. Cấu trúc đề thi JLPT N2

Khiếu nại lớn nhất về bài thi N2 là bạn không có đủ thời gian để trả lời các câu hỏi. Bài kiểm tra sẽ yêu cầu bạn có khả năng đọc nhanh.

Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu bạn có đủ kanji và vốn từ vựng sẽ giúp bạn đọc nhanh các câu hỏi từ vựng và các phần kanji và đọc đoạn văn nhanh hơn.

Đề thi N2 sẽ bao gồm 2 phần: Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe. Có một khoảng cách giữa hai phần. Phần thi thứ nhất dài 105 phút và phần thứ hai là 50 phút. JLPT N2 đòi hỏi bạn phải quản lý và quản lý tốt thời gian của mình.

Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu: 105 phút, kiểm tra lại 5 phút (100 phút cho bài kiểm tra)

cấu trúc đề thi n2
cấu trúc đề thi n2

5. Cấu trúc đề thi JLPT N1

Bài thi N1 là bài thi cấp độ cao nhất yêu cầu bạn phải có trình độ nghe hiểu tiếng Nhật cao nhất.

Bạn buộc phải học đọc lướt qua các đoạn văn, tổng hợp nhanh các ý mình vừa đọc. Hiểu và ghi nhớ sâu chữ kanji là cách để làm tất cả những điều trên. Bài thi N1 sẽ bao gồm 2 phần: Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe hiểu. Có một khoảng cách giữa hai phần.

Phần thi đầu tiên dài 110 phút và phần thi thứ hai là 60 phút. JLPT N1 đòi hỏi bạn phải quản lý và quản lý thời gian thật tốt.

Xem ngay ☞  Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật

Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu: 110 phút, kiểm tra lại 7 phút (hoàn thành bài kiểm tra 103 phút)

cấu trúc đề thi n1
cấu trúc đề thi n1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.